Alergens

 

VISIT US

SALAŠ SLAVKOV

Tatranská 4
059 91 Veľký Slavkov
Slovensko

Prevádzkovateľ:
APLEND, s.r.o.
Viliama Žingora 66
036 01 Martin, Slovensko

Open

Sunday - Thursday
11:00 - 21:00
Friday - Saturday
11:00 - 22:00